Welkom bij BOi

BOi staat voor: bepaling ondernemersinkomen en is een unieke reken- en rapportagetool, ontwikkeld voor de door NHG geaccrediteerde rekenexpert.

BOi helpt de rekenexpert bij het vaststellen van het bestendig ondernemersinkomen benodigd voor het aanvragen van een hypotheek. Naast de berekeningen conform de vastgestelde kaders van NHG is het eveneens mogelijk berekeningen te maken voor niet NHG hypotheken. Veel geldverstrekkers zijn bekend met de BOi rapportages, hebben hun eigen kaders beschikbaar gesteld en accepteren de rapportages dan ook als inkomensverklaring ondernemer.