Welkom bij BOi

BOi staat voor: bepaling ondernemersinkomen en is een unieke reken- en rapportagetool, ontwikkeld voor de professionele financieel adviseur, de accountant en andere professionals die zich bezig houden met financieel advies aan zelfstandigen.

Medebepalend voor het al dan niet verstrekken van een hypotheek of AOV aan een zelfstandig ondernemer is uiteraard de hoogte van het ondernemersinkomen; maar dat is niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Het verzamelen van de juiste informatie, een goed gesprek met de ondernemer en enige kennis van de branche waarin de ondernemer acteert, is het begin van een vaak lastige rekenexercitie, gevolgd door een gedegen onderbouwing door u als de adviseur. Toch is dit voor elke hypotheekverstrekker of verzekeraar nodig om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over het al dan niet accepteren van de aanvraag in het algemeen en voor het vaststellen van de maximale leencapaciteit van de ondernemer in het bijzonder. BOi maakt dit mogelijk en een stuk eenvoudiger.

BOi is er in twee varianten:

• De gratis variant waarbij u een volwaardig rapport kunt genereren ter onderbouwing van het bestendig ondernemersinkomen. Op de diverse pagina’s staan dan enkele reclame banners.
• De betaalde variant (slechts € 50,00 per maand) waarbij u daarnaast de beschikking heeft over de volgende opties:
   - het rapport voorzien van eigen en/of klantlogo
   - de klant via een inlogstructuur zelf zaken laten invullen
   - efficiënt onderhoud kunt plegen
   - gebruik kunt maken van handige tekstblokken
   - geen reclame uitingen.

U kunt vervolgens een onbeperkt aantal klanten bedienen en voorzien van een gedegen onderbouwing, vervat in een uitgebreide rapportage. Een waardevol document voor u en uw klant; voor nu en in de toekomst.

Heeft u nog geen abonnement? Dan kunt u deze hiernaast online aanvragen.