De rekenapplicatie BOi is ontwikkeld door Vierkeer B.V. en wordt tegen betaling ter beschikking gesteld van financieel intermediairs en aanbieders van financiële producten teneinde dienst te doen als hulpmiddel bij het vaststellen van een ondernemersinkomen, ten behoeve van het aanvragen van een hypotheek en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ondanks het feit dat Vierkeer B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het ontwikkelen en onderhouden van deze rekenapplicatie en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Vierkeer B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

BOi is slechts bedoeld als een hulpmiddel voor intermediairs en/of aanbieders die met verstand van zaken gebruik maken van deze rekenapplicatie.

Gebruik van BOi

De rekenapplicatie BOi is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en neemt op geen enkele wijze de plaats in van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de informatie welke dient te worden ingevoerd en wordt geacht de uitkomst, in de vorm van een rapportage, goed te controleren op eventuele onvolkomenheden of onjuistheden.

De door BOi automatisch vervaardigde rapportage is niet bedoeld als vervanging van enig advies,

Vierkeer B.V. kan evenmin garanderen dat de applicatie en/of de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Vierkeer B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vierkeer B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectueel eigendom

Vierkeer B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de rekenapplicatie en de op de website opgenomen informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vierkeer B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Vrijwaren

U vrijwaart Vierkeer B.V. en haar werknemers tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de rekenapplicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruik van de rekenapplicatie BOi is volledig voor eigen rekening en risico. Vierkeer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onjuiste gebruik, onjuiste rapportages, onjuiste berekeningen of anderszins. Met het gebruik van BOi sluit de gebruiker Vierkeer B.V. uit van elke aansprakelijkheid.

Phishing e-mail

De toegang tot uw BOp-applicaties (BOi, BeP, JAn, Pim en IBi) en uw bestanden vindt plaats over een beveiligde internetverbinding. Bij het inloggen kunt u dit controleren bovenin de adresbalk van bop-online.nl. Deze begint met de omschrijving van de certificaathouder; in dit geval: Miroli Beheer B.V. [NL], gevolgd door: https://

Op basis van verschillende websites wordt u tegenwoordig regelmatig gevraagd de status van uw account te checken. Deze mails komen dan zogenaamd van uw bank of een andere website waar u een account hebt. Dit zijn zogenaamde phishing e-mails.

Deze berichten worden verzonden om uw accountgegevens te achterhalen. U wordt naar een website gestuurd die lijkt op de BOp-website, van de aanbieder of op de website van de betreffende applicatie die u gebruikt. Ga niet in op dit verzoek en klik niet op de meegestuurde link. Dit bericht is NIET door Vierkeer en/of BOp verzonden! Wij zullen u nooit op deze manier om uw gegevens vragen.

Mocht u reeds gereageerd hebben op een dergelijk e-mailbericht en heeft u de accountgegevens al verstrekt, dan raden wij u aan hier uw wachtwoord onmiddellijk te veranderen.

Mocht u ook voor andere toepassingen dezelfde inloggegevens gebruiken (denk aan uw Hotmail of Gmail-account), wijzig daar dan ook uw wachtwoord.

Vierkeer neemt privacy en veiligheid van accounts uiterst serieus. Als u een e-mail ontvangt die een phishing-activiteit zou kunnen zijn, stuurt u dan een kopie van de verdachte e-mail door naar info@vierkeer.nl.